Listar Territorio por tipo de documento "Investigación aplicada"